Menu
Publicitat.-

L’Ajuntament de Tavernes tanca els comptes del 2016 amb un superàvit de 1,3 milions d’euros

  • Escrit per LVDLV

AJUNTAMENT DE TAVERNESSOCIETAT.- El romanent de tresoreria és de 650.000 euros, dels quals 520.000 euros es podran destinar a inversions financerament sostenibles.

L’Ajuntament de Tavernes ha liquidat els comptes del 2016 amb un superàvit pressupostari de 1,3 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 650.000 euros.

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha assenyalat que es tracta d’una "molt bona notícia per a la ciutat de Tavernes. Segons els càlculs de la Intervenció, podrem destinar 520.000 euros a inversions, i mirarem de posar-los en la liquidació de la piscina coberta”, ha manifestat Jordi Juan.

“En 2016, a pesar de tindre menys ingressos i més despeses dels previstos, hem seguit la dinàmica dels últims anys d’obtenir superàvit en el tancament dels pressupostos”, ha afegit l’alcalde.

En particular, al llarg del 2016, l’Ajuntament de Tavernes va deixar d’ingressar mig milió d’euros de l’IBI urbà dels sectors classificats com a urbanitzables, però va fer un esforç per tal d’amortitzar 2,1 milions d’euros per a cancel·lar el préstec de pagament a proveïdors. Esta amortització ha comportat rebaixar el deute municipal a la meitat (de 20 a 10 milions d’euros) en cinc anys i ha permés eixir del Pla d’Ajust del Ministeri d’Hisenda.

Això implica que l’Ajuntament ha complit les directrius que marca el Ministeri d’Hisenda perquè té una estabilitat pressupostària, compleix amb la regla de la despesa, té un endeutament del 68%, per sota del 75%, i una mitjana de pagament a proveïdors de 23 dies. Tot açò ha fet possible destinar part del romanent de tresoreria a inversions.

Deixa'ns el teu comentari!!

Atenció, comentaris Facebook!!!

Per a fer comentaris en LVDLV, és necessari que tingues activat el teu compte de Facebook en el mateix navegador en què estàs veient el nostre web ara mateix (no app). Si després de registrar-te en Facebook des dels comentaris de la nostra pàgina, veus que no s'ha activat l'opció de comentar, recarrega aquesta mateixa pàgina i et funcionarà.